Latest Blogposts

Gustav Steinbrecht

Gustav Steinbrecht (1808 – 1885)  had in zijn tijd het volgende probleem tegenover zich:

De cavalerie gebruikte Engelse volbloeden en warmbloeden die heel snel moesten zijn met hun krachtige stuwende achterhand, vanwege de inzet van het kanon. De hoog geschoolde paarden van toen waren er niet meer, maar de wens naar verzameling bleef. Het moderne cavalerie cq rijpaard had meer stuwkracht en daarom moest Steinbrecht wegen zien te vinden om de stuwkracht te benutten en desondanks de verzameling te bereiken, zonder de stuwkracht tegen de hand te ontwikkelen.

Deze paarden die Steinbrecht trainde kregen één voor één een grondige gymnastieke oefeningen, waardoor ze weer geschikt werd voor de dressuur waarin ook draagkracht en verzameling gevraagd wordt.

Steinbrecht bracht veel voor de cavalerie en schoolde zijn (circus)paarden volgens de methode van De La Gueriniere, maar ontwikkelde een trainingsmethode voor de Pruisische cavaleri. De trainingsmethode was bedoeld dat de rekruten op hun remontes verder konden trainen en hun paarden in conditie konden houden tijdens de lange marsen naar het volgende slagveld.

Das Gymnasium des Pferdes

In 1886 verscheen ”Das Gymnasium des Pferdes”, een jaar na zijn dood. Hij schreef het boek voor de “moderne” Cavalerie zodat onervaren ruiters op onervaren paarden min of meer verantwoord konden rijden (remonte en campagne school).

Terwijl de troepen naar voren reden, ontdekte hij hij dat de soldaten hun paarden door stelling, buiging en zijgangen konden rechtrichten en dat de paarden door het bereikte ondertreden van de achterhand voor de verzameling voorbereid werden. Van daaruit ontstond zijn beroemde zin ‘’Rijdt uw paard voorwaarts en richt hem recht’’. De leer van Steinbrecht is tot op heden nog als richtlijn voor de moderne dressuur.

Helaas wordt Steinbrecht soms fout geinterpreteerd:

  • De middendraf van Steinbrecht, waarbij de troepen zich in een gemiddeld tempo beweegten, ontwikkelde zich de huidige moderne spectaculaire middendraf.
  • Ook de zin ”Rijdt uw paard voorwaarts en richt hem recht” wordt verkeerd begrepen. Veel paarden worden met teveel stuwkracht naar voren gereden in een houding zonder stelling en buiging. Terwijl deze zin bedoeld: tijdens het voorwaarts gaan van de troepen kunnen de soldaten hun paard via schouderbinnenwaarts, travers, renvers e.d. de paarden richten zodat ze op het achterbeen komen en ze wendbaar en buigzaam worden.

Als ten slotte in de tweede wereldoorlog de Poolse cavalerie tegen de Duits gepanserde aanval reed, stief het tijdperk van de Officiersrijkunst en het paard had zijn diensttijd in dit opzicht erop zitten. De rijkunst zoals die beleefd werd voor de Franse revolutie in de Barocke tijd is nooit meer geevenaard. De hedendaagse mens is daarentegen wel in een bepaalde manier verwand met de vorsten uit de Barokke tijd. De doorsnee mens van nu heeft namelijk dezelfde mogelijkheden als de vorsten destijds: ze kunnen lezen, schrijven, rekenen, meerdere talen spreken, hebben vrije tijd en financiele mogelijkheden. Ook wij kunnen paarden kopen zoals Lippizaner, die vroeger enkel voor vorsten bestemd waren. Verder kunnen we paardrijden voor de kunst en bevrijd van enig doel.

Citaten van Steinbrecht

Steen der wijzen

”Zolang een paard van vlees en bloed is zal men, net als naar de ”Steen der Wijzen”, tevergeefs blijven zoeken om een middel te vinden dat de dressuur overbodig maakt.”

Alchemie is een oude kunst, die vooral in de Middeleeuwen bedreven werd. Een sleutelrol in de alchemie werd toegeschreven aan een bepaalde stof, ‘Steen der Wijzen’ genaamd. Deze stof zou gewone metalen in goud of zilver kunnen veranderen en zou in een drank het eeuwige leven geven die het opdronk.

De steen is nooit gevonden en zo zal er ook nooit een middel gevonden worden om de dressuur overbodig te maken.

Jarenlange scholing met de dressuur als middel

”Zoals de soldaat vele jaren nodig heeft om van ongeoefende rekruut door moeizame scholing van zijn lichaam en geest een correct functionerend onderdeeltje van de grote machine te worden, zo hebben ook de afzonderlijke lichaamsdelen en psychische vermogens van het paard een lange, zorgvuldige training nodig, voordat het dier in staat is de fijne hulpen van de ruiter prompt te beantwoorden en zijn lichaam met lichtheid en waardigheid naar alle richtingen te bergen”.

”Om deze reden is het ook opschepperij of een bewijs van onnozelheid als iemand zich erop laat voorstaan dat hij elk paard binnen een bepaalde tijdslimiet klaar kan maken.”

”Daarom is het ook opschepperij of puur onbegrip als mensen zich bezighouden met het uitdenken van kunstmatig geconstrueerde optomingen of andere trucs, teneinde de moeizame opleiding van het paard overbodig te maken en het groen paard direct in staat te stellen op alle hulpen te reageren als een volledig opgeleid dier. ”

Festina Lente

Een gewichtheffer kan ook niet meteen 100 kg boven zijn hoofd tillen, een marathonloper heeft ook een lange voorbereiding nodig om de prestatie te kunnen leveren, een bodybuilder ontwikkeld zich ook niet in een maand tot spierbundel. Daar is tijd en geduld voor nodig, dus haast u langzaam!

Oud & Wijs

”Menige oude berijder is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij pas een verstandige en fijngevoelige ruiter werd, toen hij het grootste deel van die jeugdige lichaamskracht verloren had, en dat hij sindsdien van zijn paarden op rustige, zelfverzekerde wijze alles gedaan krijgt, wat hij vroeger alleen door middel van verbeten strijd dacht te kunnen bereiken.”

Oefening baart rijkunst

‘Er zijn maar weinig mensen die er enig idee van hebben hoeveel tijd, geduld en inspanning het vergt een paard een volledige opleiding te geven. Zonder de grote moeilijkheden die aan de kunst inherent zijn, zouden wij massa’s goede ruiters en voortreffelijke paarden hebben. ”

”De rijkunst verlangt bepaalde karaktereigenschappen waar niet iedereen over beschikt: veel geduld, gecombineerd met zeer veel uithoudingsvermogen, moed en een rustige inborst. Alleen door een waarachtige, warme liefde voor het paard kunnen deze eigenschappen, als ze in de kiem voorhanden zijn, tot het niveau stijgen dat een voorwaarde is om het ultieme doel te kunnen bereiken. In geen enkele andere kunst is het spreekwoord ”oefening baart kunst” meer van toepassing dan in de rijkunst.”

”Mag deze prachtige kunst, die vanaf de vroegste tijden in hoog aanzien heeft gestaan en daar ook in zal blijven zolang er nog moed en ridderlijke gedachten in de mensen te vinden zijn, volgens u niet afglijden naar een onwaardig niveau? Maak er dan werk van uw eigen lichaam te trainen en alle afzonderlijke delen ervan soepel en beweeglijk te maken, opdat diepgaand begrip en gevoel niet door stijfheid aan banden worden gelegd.”

”Onze generatie ontbreekt het niet aan een ridderlijke inborst, noch aan de middelen deze schone kunst op nieuw tot bloei te brengen. Als voor de oude gewaardeerde hogeschool slechts half zoveel gedaan zou worden als voor wedrennen en jachten, dan zo het met de totale rijkunst voortreffelijk gaan. De eerste vereiste echter om weer algemene interesse te wekken voor een kunstzinnige uitoefening van het rijden is dat al het stijve, gedwongene en pedante uit de kunst verbannen wordt, en het vooroordeel weggenomen wordt dat de mens te paard een heel andere, vreemde houding en richting van het lichaam aan zou moeten nemen en het paard zich als stijve hark onder hem moet bewegen. Immers, voor ruiter en paard is de rijkunst een gymnastiek, die ze in staat stelt het hoogst mogelijke niveau van ontwikkeling van lichamelijke kracht en behendigheid te bereiken en ten toon te spreiden”.

0 reacties op “Gustav Steinbrecht

Plaats een reactie


*