Latest Blogposts

Officiers als erfdragers van de Europese rijcultuur

Het toenemende gebruik van buskruit rond 1800 zorgde voor een andere manier van strijden. Snelheid was belangrijker dan hogeschoolsprongen en de moderne cavalerie ontstond. Hierdoor ging het rijden als kunst grotendeels verloren. Perfect geschoolde ruiters en paarden werden inmmers net zo makkelijk doodgeschoten met een kanon.

Met de Franse revolutie en de oorlogen van Napoleon (1769 – 1821) verdween de rijkunst uit Frankrijk en alle bronnen werden ingezet voor de oorlogen. Er werd niet meer 1 op 1 gevochten, maar in grote troepen werd naar het front gereden om daar de kanonnen tegemoet te rijden. Het probleem met de rijkunst is dat deze meteen vererft dient te worden en dat er geen generatie overgeslagen mag worden, anders sterft de rijkunst uit. Helaas is dat toch gebeurt.

Van hofrijscholen naar cavaleriescholen – van kwaliteit naar kwantiteit

De rijscholen aan het hof verdwenen en er ontstonden caveleriescholen, zoals Le Cadre Noir in Saumur. Als enige hofrijschol overleefde de Spanische rijschool in Wenen. De Cavalerie-scholen leidden rekruten (boeren- en burgerzonen) op en er werd niet meer met hoogopgeleide beroepssoldaten gewerkt. Daarmee verdwenen de oefeningen als kapriolen en terre á terre.

De rijopleiding van rekruten moest binnen hun relatief korte diensttijd vervolmaakt worden. Vaak bestond de ruiterlijke vaardigheid erin niet van het paard te vallen. Veel werd er van een rekruut dus niet verwacht. Er moesten nieuwe wegen gevonden worden om de opleidingstijd van rekruten te beperken en zo ontstond een andere rijkunst en.

Als gevolg daarvan ontstond een zeer eigenaardige, onpedagogische vorm van onderricht, die helaas tot nu toe op vele plekken in de praktijk wordt gebracht. Algemeen kon gesteld worden dat de tendens was: van kwaliteit naar kwantiteit.

Van draagkracht naar stuwkracht

Het klassieke rijpaard met zijn gave voor de buiging in de achterbenen en daarmee de draagkracht op de achterhand werd verdrongen. Het verlangen ontstond naar voorwaarts gaande paarden. De Spaanse paarden maakten plaats voor de Engelse volbloeden en Arabische paarden. De stuwkracht was geboren.

Officiersrijkunst

Bij de officiers ontstond echter een conflict, omdat deze als altijd op kop reden en ook verzameld wilden rijden om gevechten te kunnen overleven. Daarmee werden de officiers de erfdragers van de Europese rijcultuur.

0 reacties op “Officiers als erfdragers van de Europese rijcultuur

Plaats een reactie


*