Page content

Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1. Website

 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG is eigenaar van deze website en stelt het beschikbaar voor uw persoonlijk gebruik.
 • Lees deze algemene voorwaarden goed door voor gebruik van deze website.
 • Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Het gebruik van deze website is voor uw eigen risico. PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, incidentele schade die voortvloeit uit de toegang tot, of het gebruik van deze website.

1.1. Copyright

 • Online programma’s, video’s, ebook’s, audio, foto’s en tekeningen zijn of in eigendom, of worden gebruikt met toestemming door PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG.
 • U mag materiaal downloaden dat beschikbaar wordt gesteld op de website en social media alleen voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik met het in takt houden van alle auteursrechten, handelsmerken en eigendomsrechten.
 • U mag de inhoud van alle online beschikbaar gestelde materialen – met inbegrip van de websites, ebooks, tekst, afbeeldingen, audio en video voor publieke of commerciële doeleinden – niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, op welke manier dan ook,  zonder schriftelijke toestemming van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG.
 • U kunt aannemen dat alles wat u ziet of leest op de websites en social media is beschermd door auteursrecht, tenzij anders vermeld, en het mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

1.2. Nauwkeurigheid van informatie

 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG spant zich in om nauwkeurige en up-to-date informatie te publiceren.
 • Echter, straightnesstraining – MARIJKE DE JONG geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid van de informatie.
 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website.

1.3. Privacy

 • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Paarden Begrijpen en haar medewerkers.
 • Lees ook ons Privacy beleid.

1.4. Disclaimer

 • Zie onze Disclaimer.
 • Het gebruik maken van deze website is voor eigen risico.

1.5. Reacties

 • Op onze websites en social media kunnen reacties en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen, of andere informatie geplaatst worden, zolang geen van deze uitingen illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, privacy-schendend, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of anders nadelig zijn voor derden. Ook mogen de uitingen geen software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailings, of enige vorm van “spam.” bevatten.
 • U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, u voordoen als iemand anders,  of anderszins misleiden.
 • We behouden ons het recht voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken.
 • Elke reactie die u plaatst op openbare websites of op social media wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom.
 • Alles wat u post kan worden gebruikt door straightnesstraining – MARIJKE DE JONG voor welk doel dan ook, zoals publicatie op haar andere openbare websites en social media kanalen, gebruik in webinars, of anderszins.
 • PAARDENBEGRIJPEN – Marijke de Jong is vrij om alle ideeën, concepten, know-how, of technieken die u plaatst op onze websites en social media te gebruiken voor welk doel dan ook.

1.6. Handelsmerken en logos

 • De handelsmerken en logo’s op de websites en social media, zijn handelsmerken van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG.
 • Logo’s en handelsmerken mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG.
 • Alleen gecertificeerde en gelicenseerde ST instructeurs mogen de handelsmerken en logo’s van PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG gebruiken in hun uitingen.

1.7. Aanpassingen

 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG behoudt het recht om te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen en het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden op eventuele wijzigingen te checken.

2. Promotie en links

2.1. Promotie van ST (Trainee) Instructeurs

 • Per 1 januari 2016 worden alleen instructeurs die lid zijn van het ST Instructeurs Programma en die gecertificeerd en gelicenseerd zijn, gepromoot op de websites en social media van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG.

2.2. Links

 • Deze website kan links naar websites van derden (onder andere dus van ST Instructors) bevatten.
 • Wanneer u klikt op een link die wegleidt van deze website, lees dan zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze website van derden, daar die kan afwijken van hetgeen u hier aantreft.
 • Het doorklikken naar een andere website is voor eigen risico.
 • U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn de inhoud van de sites van derden.
 • We hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, de evenementen, de producten of de inhoud van een websites van een derde partij.
 • We behouden ons het recht voor om links van of naar sites van derden uit te schakelen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen.

3. Overeenkomsten & betalingen

3.1. Aanvang en duur van overeenkomsten

 • Een overeenkomst (deelname aan een online programma, opleiding, cursus, clinic e.d.) komt tot stand op het moment dat de afgenomen dienst door de klant is betaald of zodra de eerste termijn van de afgenomen dienst is betaald.
 • De specifieke overeenkomst betreffende de opleiding van het Straightness Training (ST) Instructeurs Programma komt tot stand op het moment dat het ondertekende inschrijfformulier door straightnesstraining – MARIJKE DE JONG retour is ontvangen. Een overeenkomst wordt voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst of termijnbetaling is vermeld.

3.2. Prijs en prijswijziging

 • Paarden Begrijpen hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG wenst te betrekken.
 • De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. De klant kan betalingstermijnen kiezen bij de programma’s van de ST Academy (ST Mastery and ST Instructor Program).
 • Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

3.3. Betaling

 • Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door straightnesstraining – MARIJKE DE JONG aangegeven bankrekeningnummer.
 • Bij het niet betalen van alle vooraf bepaalde betalingsgtermijnen, worden alle inlogcodes tot de betreffende online programma’s ingetrokken.
 • Bij aankoop ontvangt u een bewijs van betaling voor uw eigen administratie.

3.4. Annulering door Paarden Begrijpen

 • Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door straightnesstraining – MARIJKE DE JONG aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
 • Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Paarden Begrijpen het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
 • Paarden Begrijpen heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht.

3.5. Annulering door de klant

 • Zie de betreffende specifieke voorwaarden per product of dienst hieronder.
 • In het algemeen geldt: Terugbetalingen worden binnen 14 dagen verwerkt.

4. Webshop

Op de webshop zijn de algemene voorwaarden van de webshop van toepassing.

4.1. Retournering

 • Als u een product wilt retourneren (kaptoom/teugel/bareback pad) stuur dan een email naar [email protected] binnen 30 dagen na aankoop.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats na 30 dagen.
 • Onze beperkte garantie dekt defecten in vakmanschap en/of materialen. Deze garantie is 30 dagen geldig vanaf de datum van aankoop.
 • Stuur een kopie van uw factuur als bewijs van aankoop met de retourzending.

5. Studiepakket Rechtrichten – ST Home Study Course

5.1. Annulering

 • Als u niet 100% happy bent met het Studiepakket Rechtrichten –  of met Engelstalige variant, de Straightness Training Home Study Course – dan kunt u gebruik maken van de ‘niet-goed-geld-terug’ garantie van 7 dagen.
 • Voor annulering, neem dan binnen 7 dagen contact op met [email protected] en u krijgt 100% terugbetaald.
 • Er vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats na 7 dagen.

6. ST Mastery

6.1. Annulering

 • Als u niet 100% happy bent met het Studiepakket Rechtrichten –  of met Engelstalige variant, de Straightness Training Home Study Course – of met het Straightness Training Mastery Programma, dan kunt u gebruik maken van de niet-goed-geld-terug garantie van 7 dagen.
 • Voor annulering, neem dan binnen 7 dagen contact op met [email protected] en u krijgt 100% terugbetaald.
 • Er vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats na 7 dagen.
 • Een terugbetaling wordt altijd gedaan binnen 14 dagen na het annuleringsverzoek.

7. ST Evaluation

7.1. Gratis Touchstones

 • Als u gratis Touchstones hebt ontvangen via ST Mastery of het ST Instructor Programma, dan moet udeze Touchstones als persoonlijk beschouwen en u kunt deze niet weggeven aan iemand anders.
 • Als u alle gratis Touchstones hebt ingediend, kunt u continueren met betaalde Touchstones.

7.2. Indieningstermijn

 • De indieningstermijn van betaalde en gratis Touchstones is 12 maanden.
 • Na 12 maanden vervalt het recht op indiening.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats als blijkt dat na 12 maanden een gratis of betaalde Touchstone niet gebruikt is, ongeacht de reden waarom de Touchstone niet gebruikt is.
 • Er is geen mogelijkheid tot verlenging van de indieningstermijn.

8. ST Instructor program

8.1. Overeenkomst

 • Op de overeenkomst is een bedenktijd van 14 dagen van toepassing.
 • Na deze bedenktijd wordt de overeenkomst van kracht voor de periode van het ST Instructeurs Programma.

8.2. Annulering

 • Bij onverhoopt annulering zullen voor aanvang van de overeenkomst 5% annuleringskosten in rekening worden gebracht (administratiekosten), indien geannulleerd word minimaal een maand voor aanvang van de opleiding. De resterende 95% van het inschrijfgeld wordt terugebetaald.
 • Bij annulering binnen een maand voor aanvang wordt 10% in rekening gebracht voor adminstratiekosten. De resterende 90% van het inschrijfgeld wordt terugbebetaald.
 • Er vindt geen restitutie plaats de betaling plaats na de start van het instructeursprogramma.
 • Een terugbetaling wordt altijd gedaan binnen 14 dagen na het annuleringsverzoek.

8.4. Certificering en Licensering

 • Om een professionele organisatie van ST Instructeurs te creeren en om de kwaliteit van deze organizatie te beschermen, maakt PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG gebruik van een licentie structuur voor alle gecertificeerde ST Instructeurs.
 • n de licentie overeenkomst staan heldere afspraken over de rechten op ondersteuning van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG op rijkunstig, didactisch en marketing gebied.
 • Tevens bestaat naast deze rechten ook de verplichting voor de ST instructeur tot het blijven onderhouden en verbreden en verdiepen van kennis en kunde door het volgen van Update & Upgrade Clinics bij straightnesstraining – MARIJKE DE JONG.

9. Clinics & praktijklessen

Deelname clinics

Alleen klanten die lid zijn van het ST Instructeurs Programma kunnen deelnemen aan (praktijk)clinics die georganiseerd worden door straightnesstraining – MARIJKE DE JONG.

Annulering

 • Bij onverhoopt annulering zullen voor aanvang van de overeenkomst 30% annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Na aanvang van de les/clinic, vind geen restitutie van het betaalde bedrag plaats, indien de klant afziet van verdere deelname.

Aansprakelijkheid gebruiker tijdens clinics en praktijklessen

 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Paarden Begrijpen aangeboden producten.
 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Paarden Begrijpen.
 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Paarden Begrijpen, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Paarden Begrijpen dient te worden betracht.
 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Paarden Begrijpen.
 • PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 • De aansprakelijkheid vanPAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Paarden Begrijpen zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

De klant is jegensPAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van Paarden Begrijpen verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade . Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Paarden Begrijpen verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Accommodatie

PAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen haar bedrijf gebruikelijk is. Paarden Begrijpen zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen haar bedrijf gebruikelijk zijn. Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ingeënt, ontwormd te zijn en vrij van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te worden overlegd.

Dierenarts

Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood isPAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is straightnesstraining – MARIJKE DE JONG bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Paarden Begrijpen. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Paarden Begrijpen aan de klant doorberekend.

Enten en ontwormen

Paarden die voor een clinic, les of cursus het terrein betreden dienen geent te zijn en te zijn ontwormt (of gecontroleerd door middel van mestonderzoek). Tevens dienen zij vrij te zijn van ziektes zoals bv. schimmel.

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met straightnesstraining – MARIJKE DE JONG en op de plaats die straightnesstraining – MARIJKE DE JONG daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van straightnesstraining – MARIJKE DE JONG verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij straightnesstraining – MARIJKE DE JONG. De klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst. Materiaal dat door de klant is aangeleverd (zoals huiswerkopdrachten bij het Paarden Begrijpen Professional Programma) blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Honden

Honden zijn toegelaten maar dienen aangelijnd te zijn en mogen geen overlast veroorzaken. Het is gewenst dat u vooraf uw hond uitlaat, let wel buiten ons terrein. Indien uw hond toch zin behoefte doet op ons terrein, dient u dit op te ruimen. Deze mag op de mesthoop gedeponeerd worden. De eigen honden van Stal de Mariahoeve lopen wel los rond.

Kinderen

In het kader van veiligheid is het spelen op stro en hooibalen verboden alsmede het spelen bij de mesthoop. Ouders dienen zelf toezicht te houden op hun kinderenPAARDENBEGRIJPEN – MARIJKE DE JONG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in welke vorm dan ook. Het hard rennen over het terrein en in de stallen is niet toegestaan en de stallen zin geen speelplaatsen.

Opruimen

Men is verplicht om na de verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen en de wasplaats na gebruik netjes achter te laten.

Indien het paard gemest heeft op het terrein of in de rijbaan of longeercirckel, dan dient dat zo spoedig mogelijk opgeruimd te worden. Tijdens het rijden of longeren dient er op te wordne gelet da thet paard niet door de mest heen loopt. Dit om vervuiling van de bodem te voorkomen. Materiaal voor het opruimen van de mest is op het terrein aanwezig.

In- en uitladen paarden

Het in- en uitladen van paarden dient aan de zijkant van de manege te gebeuren (bij de mestput). Mest van het paard op het buitenterrein dient te worden opgeruimd.

Voeren

Het is niet toegestaan om paarden die niet uw eigendom zijn te voeren, tenzij in overleg met of opdracht van de eigenaar. Daarmee is ook inbegrepen het geven van paardensnoepjes, wortels, brood e.d.

Roken

Behalve op de speciale rookplaats is het strikt verboden te roken op en rond het trainingscentrum. Peuken dienen in de betreffende pot uitgedrukt te worden en niet op de grond.

Foto/video-opnames

Als theoriedeelnemer is het niet mogelijk om foto- en filmopnames te maken van lessen, clinics, demonstraties of andere activiteiten.

Praktijkdeelnemers kunnen hun eigen les(sen) laten fotograferen of opnemen op video voor eigen prive-gebruik. Het is niet toegestaan om (gedeeltes van) de les voor publicatie op blogs, YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram of andere social media etc. te plaatsen.

Draag een veiligheidshelm

Het dragen van een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken tijdens het rijden is verplicht.

Dit veiligheidshoofddeksel heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting. De traditionele paardrijcap wordt afgeraden, omdat deze geen enkel schokabsorberend vermogen heeft. Het dragen van een paardrijcap of veiligheidshelm is niet wettelijk verplicht maar wel verplicht in de lessen bij Marijke. Draag geschikte kleding Het dragen van geschikte kleding kan bijdragen aan de veiligheid. Draag altijd: (rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak (of jodhpur-laarsjes met chaps) en let op een goede pasvorm; kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding en met name de broek moeten glad aansluiten, omdat plooien vervelend kunnen inwerken op de huid. Draag te paard een echte rijbroek. Een goede oplossing voor de zichtbaarheid van ruiter en paard, gedurende nacht en avond, is een reflecterend hesje te dragen. Ook voor het paard en voor paardenwagens bestaan reflecterende dekjes en materialen. Verdiep je in de aard van het paard Het paard is van oorsprong een kuddedier hetgeen betekent dat het gewend is in die kudde strak leiderschap te accepteren. Voor ruiters is dat een belangrijk gegeven. Het paard stelt strakke en duidelijke leiding op prijs en houdt niet van een aanpak vol tegenstrijdigheden. Het weet daar geen raad mee en gaat zich dan onvoorspelbaar gedragen. Naast kuddedier is het paard ook een vluchtdier. Als het schrikt is de eerste reactie op de vlucht slaan. Een ruiter met aandacht voor het paard zal vaak een schrikreactie zien aankomen; bepaalde geluiden, geuren of voorwerpen waarvan het paard kan schrikken. Hij kan er dan op inspelen door het dier gerust te stellen of een veiliger plek op te zoeken.

U dient verder zelf te zorgen voor veilige kleding en denk ook aan uw schoeisel. Zorg dat u goede schoenen aan hebt zodat u niet door de stijgbeugel kunt schieten.

Wist u dat in de paardensport ongeveer 75.000 letsels per jaar ontstaan?

Paardrijden is een prachtige sport en een sportieve hobby om volop van te genieten. Een val van een paard kan echter ernstig letsel veroorzaken. Wat onderzoekscijfers: in de paardensport ontstaan ongeveer 75.000 letsels per jaar. Zo’n 10.000 slachtoffers moeten zich jaarlijks laten behandelen op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis als gevolg van een ongeval in de paardensport. In meer dan de helft van de gevallen is het ongeval te wijten aan een val van het paard. Ruim 450 ruiters lopen hersen- of schedelletsel op. De meeste ruiters droegen geen veiligheidshoofddeksel. Als ruiter kun je zelf bovengenoemde veiligheidsmaatregelen nemen.

Klachtenprocedure

Zie klachtenprocedure.

© straightnesstraining – MARIJKE DE JONG