Page content

CRKBO registratie

Paarden Begrijpen is op 18 januari 2012 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De opname in het register gebeurt op basis van een uitgebreide audit welke afgenomen werd door Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. De audit richtte zich op de beginselen van de kwaliteitskode voor kort beroepsonderwijs:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtzekerheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel

Alle onderdelen werden positief bevonden en dit betekent dat het Paarden Begrijpen Professional Programma voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan beroepsopleidingen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.