Page content

Disclaimer

De informatie en inhoud van de site WWW.PAARDENBEGRIJPEN.NL zijn vervaardigd door Marijke de Jong en mogen alleen gebruikt worden voor het inwinnen van informatie voor privé-gebruik.

Niets van de site WWW.PAARDENBEGRIJPEN.NL mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marijke de Jong. Het is niet toegestaan zonder onze toestemming de op deze site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op de site WWW.PAARDENBEGRIJPEN.NL alsmede wijzigingen in de boekingsvoorwaarden en prijzen zijn voorbehouden; Marijke de Jong aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

De site WWW.PAARDENBEGRIJPEN.NL is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Marijke de Jong stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of onvolledigheden op deze site.

De informatie die u op deze site aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. Marijke de Jong spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. De informatie op deze site wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Indien u fouten op deze site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via [email protected]. De gebruiker/lezer van deze site blijft altijd zelf verantwoordelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen virussen en andere externe invloeden.

Deze site heeft externe links naar andere websites. De websites waarnaar verwezen worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Er is echter geen zeggenschap over de inhoud van deze gelinkte sites en er kan geen garanties geven over de volledigheid, nauwkeurigheid en geldigheid van informatie op deze gelinkte sites en er kan niet ingestaan worden voor het functioneren van de websites van derden.