Latest Blogposts

Bareback pad & Singelmak

20 juli 2008

Prince Elmelund heeft sinds 3 dagen een Bare Back Pad op zijn rug. Ook is hij aan het wennen aan de singel.

Singel en zadel zijn twee aparte dingen, dus deze twee elementen train ik apart.

  • De singel ligt daar waar hondachtigen een paard in het wild aanvallen.
  • Het zadel ligt daar waar de katachtigen een paard in het wild aanvallen.

Dus het is niet vanzelfsprekend dat een paard een zadel en singel zomaar accepteert. Het paard moet er via gewenning op voorbereid worden en door te ervaren dat hem niks ernstigs overkomt zal hij deze twee zaken accepteren.

Wennen aan de singel

Ik leer hem wennen aan druk op zijn buik via een longe die ik om zijn buik leg en dan til ik hem bij wijze van spreken op aan deze longe, om op die manier druk te zetten op de singelstreek:

In zijn algemeenheid geldt: Mocht het paard onrustig worden en gaan lopen: blijf druk geven, adem uit, stel hem gerust met een lage rustige stem, totdat het paard stilstaat en laat dan de druk los. Herhaal dit vervolgens een aantal keer. Dit zorgt ervoor dat het paard stil zal blijven staan op het moment dat hij druk voelt. Laat ook de longe eens tegen zijn benen bungelen, zodat het paard daar ook niet meer van schrikt.

Wennen aan het zadel cq bare back pad

Eerst liet ik hem snuffelen aan het pad. Daarna benaderde ik hem met het pad aan weerskanten van zijn lijf en liet hem wederom snuffelen. Daarna liet ik hem wennen aan het pad op zijn rug:

De eerste keer trachtte hij weg te lopen, zodra ik met het pad aankwam. Ik liep net zolang met hem mee totdat hij stopte met lopen en haalde ik het pad dan meteen weg. Dit herhaalde ik een paar keer, zodat hij het idee had dat hij invloed op de situatie kon uitoefenen met zijn eigen gedrag: door te stoppen met weglopen ging ”het gevaar weg”. En dat zorgde voor vertrouwen en het toelaten van het pad.

Vervolgens wapper ik met het pad om hem er ”idiot-proof” op te maken”:

Daarna moet hij leren het gevoel te aanvaarden in beweging. Ik houdt het pad vast en bweeg er af en toe mee:

In eerste instantie vond hij het wel wat vreemd, maar hij was er snel aan gewend.

De komende dagen ga ik de druk van boven en de druk van onderen met elkaar combineren.

0 reacties op “Bareback pad & Singelmak

Plaats een reactie


*