Latest Blogposts

In beweging met gewicht

7 november 2008

PE heeft vandaag voor het eerst gelopen met gewicht op zijn rug.

Ik had al een paard keer op hem gezeten in stilstand, maar nu is de tijd aangebroken dat hij balans vindt met een ruiter op zijn rug. Hij is heel sterk geworden en heeft een goede conditie.

Het was voor het publiek wel interessant om dit tijdens de publieke training op 7 november 2008 te laten doen plaatsvinden.

Het was de eerste keer ”hangen in beweging”. Dus PE ging voor het eerst lopen met gewicht op zijn rug.

Fasten your seatbells!

Maar PE vond het allemaal prima. Hij heeft als het ware al 100 dingen aangeboden gekregen die allemaal betrouwbaar bleken (borstelen, hoeven krabben, singel, bit enz. enz.), dus waarom zou activiteit 101 niet te vertrouwen zijn.


Dus vol vertrouwen en zonder blikken of blozen droeg hij de ruiter op zijn rug.

Deze maand gaan we toewerken naar het werk aan de hand met ruitergewicht op zijn rug. Zo kan hij leren balans te vinden in de oefeningen (volte, schouderbinnenwaarts, travers) met extra gewicht op zijn rug.

0 reacties op “In beweging met gewicht

Plaats een reactie


*