Latest Blogposts

Checklist om te kijken of je een links- of rechtsgebogen paard hebt

Hieronder zie je een lijst waarmee je kunt checken wat voor paard je hebt. Niet alle punten zijn altijd van toepassing en de lijst is daarnaast ook niet volledig. De lijst biedt alleen een handvat en richtlijn om enigzins de scheefheden te kunnen bepalen.

Let op:

  • Elk  paard is een individu met zijn eigen unieke eigenschappen.
  • Het ene linksgebogen paard is in meer of juist mindere mate scheef dan het andere linksgebogen paard en heeft daardoor meer of minder uitgesproken kenmerken.
  • Uitzonderingen bevestigen de regel.
  • Denk niet teveel in hokjes en algemeenheid, benader uw paard elke dag weer objectief.
RECHTSGEBOGEN PAARD LINKSGEBOGEN PAARD
PaardenBegrijpen PaardenBegrijpen
0 Paard gaat makkelijk rechtsom en moeilijker linksom 0 Paard gaat makkelijk linksom en moeilijker rechtsom
0 Paard pakt de linkerteugel meer vast 0 Paard pakt de rechterteugel meer vast
0 Zadel ligt naar links 0 Zadel ligt naar rechts
0 De ruiter zit meer naar links 0 De ruiter zit meer naar rechts
0 Het paard loopt tegen het linkerbeen van de ruiter aan 0 Het paard loopt tegen het rechterbeen van de ruiter aan
0 Rechtsom op de volte zal het paard de neiging hebben teveel buiging aan te nemen en over de buitenschouder wegvallen en zijn achterhand teveel naar binnen brengen 0 Linksom op de volte zal het paard de neiging hebben teveel buiging aan te nemen en over de buitenschouder wegvallen en zijn achterhand teveel naar binnen brengen
0 Linksom op de volte zal het paard de neiging hebben op de binnenschouder te vallen en zijn achterhand naar buiten zwaaien. 0 Rechtsom op de volte zal het paard de neiging hebben op de binnenschouder te vallen en zijn achterhand naar buiten zwaaien.
0 Draagt meer gewicht op linkervoorbeen 0 Draagt meer gewicht op rechtervoorbeen
0 Het paard zet zijn rechterbeen naast de massa 0 Het paard zet zijn linkerbeen naast de massa .
0 Rechterheup staat hoger 0 Linkerheup staat hoger
0 Het paard zal op de linkerhand geneigd zijn te versnellen 0 Het paard zal op de rechterhand geneigd zijn te versnellen
0 Bij het achterwaarts zal het paard zijn achterhand naar rechts laten wegdraaien 0 Bij het achterwaarts zal het paard zijn achterhand naar links laten wegdraaien
0 Travers rechtsom gaat makkelijk, linksom moeilijker 0 Travers linksom gaat makkelijk, rechtsom moeilijker

 

Het paard kan geholpen worden met zijn laterale scheefheid en symmetrisch ontwikkeld worden door het rechtrichten.

0 reacties op “Checklist om te kijken of je een links- of rechtsgebogen paard hebt

Plaats een reactie


*