Latest Blogposts

CRKBO registratie

PaardenBegrijpen is officieel erkend als opleidingsinstituut.

Paarden Begrijpen is op 18 januari 2012 door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) officieel erkend als opleidingsinstituut en wordt in het betreffende register vermeld.

De opname in het register gebeurt op basis van een uitgebreide audit welke afgenomen werd door Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. De audit richtte zich op de beginselen van de kwaliteitskode voor kort beroepsonderwijs:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtzekerheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel

Alle onderdelen werden positief bevonden en dit betekent dat het Paarden Begrijpen Professional Programma voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan beroepsopleidingen.

Dat betekent ook dat na het behalen van het theorie- en praktijkdiploma het mogelijk is voor de opgeleidde instructeurs om zich te verzekeren.

13 reacties op “CRKBO registratie

Plaats een reactie


*