Latest Blogposts

Warming up

Het doel van de warming up is tweeledig:

 • 1. Het checken of het paard reageert op alle hulpen (”Ready for take-off”)
 • 2. Het voorbereiden van de spieren op de arbeid.

1. Reacties testen

Een voordeel van het rijden van buigingsarbeid tijdens de warming up is dat we meteen kunnen checken of alle hulpen goed doorkomen en alle combinaties van hulpen. We testen of het paard zich buigt om de binnenzitbeenknobbel en zijn schouders laat leiden tussen de teugels en de achterbenen laat leiden tussen de benen van de ruiter:

Check parallelle hulpen:

 • Door de volte te vergroten testen we of het paard reageert op binnenteugel + binnenbeen.
 • Door de volte te verkleinen testen we of het paard reageert op buitenteugel + buitenbeen.

Check diagonale hulpen:

 • Door schoudervoor te rijden testen we of het paard reageert op binnenbeen + buitenteugel (versale hulpen)
 • Door traversmatig te rijden testen we of het paard reageert op buitenbeen + binnenteugel (traversale hulpen)

De warming up is net als vliegen: Een piloot checkt ook voor het opstijgen of alle knoppen het doen.

2. Voorbereiding spieren

Om spierpijn zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om tijdens de training aandacht te besteden aan het “opwarmen” en “afkoelen” van het lichaam van het paard.

In een ontspannen stap zorgen we ervoor dat het paard zijn spieren rekt en strekt door het doen van  buigingsarbeid. Buigen we het paard geleidelijk aan naar rechts, dan stretchen we de linkerkant van het paard. Buigen we het paard naar links, dan stretchen we de rechtkant. Door het paard lang en laag te rijden, stretchen we de bovenlijn.

Juist deze onderdelen zijn van groot belang. Een inspanning vragen van uw paard zonder opwarmen is zondigen tegen één van de meest elementaire principes van de sportletselpreventie. Opwarming heeft tot doel de fysieke prestaties te verbeteren en sportletsels te vermijden.

Warming up

Het opwarmen van de spieren is belangrijk alvorens met de echte training te beginnen. Minimaal vijf minuten rustig opwarmen door het paard voorwaarts neerwaarts aan een lange teugel warm te lopen is geen overbodige luxe. De lichamelijke effecten en voordelen zijn als volgt:

 • Stijging van de algehele lichaamstemperatuur en spiertemperatuur;
 • De stofwisseling in het lichaam wordt verhoogt en de stofwisselingsprocessen verlopen sneller, zodat er meer en gemakkelijker energie beschikbaar is voor de spieren;
 • De hoeveelheid zuurstofrijk bloed naar de spieren neemt toe. Door de verwijding van de bloedvaten krijgt de spier meer zuurstof, zodat de aërobe energielevering overweegt en er minder afvalstoffen (melkzuur) gevormd worden. De spier krijgt het warm en wordt zo klaargemaakt voor de arbeid die ze tijdens de training of wedstrijd moet leveren;
 • Er is een toename van de gevoeligheid van de zenuwreceptoren. De geleidingssnelheid van de zenuwen neemt toe, d.w.z. de impulsen komen sneller bij de spieren, pezen en banden;
 • Het aantal hartslagen per minuut wordt opgedreven en per slag wordt er meer bloed rondgepompt. De bloedcirculatie van de longen verloopt beter en de longen worden beter geventileerd, want dankzij de grote hoeveelheid bloed die langs stroomt, kan het bloed in de longen meer zuurstof opnemen en beter koolstofdioxide afgeven;
 • Een goede opwarming heeft niet alleen een positieve invloed op de kracht, maar ook op de snelheid, de lenigheid en het uithoudingsvermogen;
 • De coördinatie verbetert; De elasticiteit van de spieren neemt toe naarmate ze beter doorbloed zijn. De contractie- en reflextijden van de spieren worden positief beïnvloed;
 • De gewrichtsbeweeglijkheid neemt toe waardoor de rekbaarheid van pezen, ligamenten en ander bindweefsel ook verbetert. Bewegingen kunnen beter/makkelijker uitgevoerd gaan worden.De bewegingsuitslagen van de gewrichten kunnen ruimer zijn;
 • Het herstel tijdens en na de training en wedstrijd zal sneller verlopen;

Door de bovengenoemde effecten zal het lichaam zich beter op de komende inspanning instellen. Vooral bij het direct aangaan van een intensieve belasting is er kans op te weinig bloedaanvoer naar de werkende spieren. Door een goede warming up wordt dit voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat de toename van de weefseltemperatuur de gevoeligheid voor sportletsels doet dalen.

Opwarmingsschema:

Algemene warming-up met:

 • Circulatieopwarming (cardiovasculair): het paard aan een lange teugel instappen en het paard ontspannen voorwaarts neerwaarts laten draven.
 • Rekoefeningen (stretching): de spieren rekken van het paard.

B.v. Het paard voorwaarts neerwaarts rijden (met zijn neus niet achter de loodlijn), zodat het paard zijn bovenlijn rekt. Het paard in stap licht inbuigen naar links en naar rechts in schoudervoor en schouderbinnenwaarst om zijn rechter- en linkerspieren te rekken.

 • Sportspecifieke opwarming (gericht op de lichaamsdelen die later in de meer intensieve sportbeoefening zullen worden gebruikt): dus wat galop rijden bij een renpaard of endurance paard, cavaletti lopen bij een springpaard, overgangen en tempowisselingen rijden bij een dressuurpaard.

Tips

Een opwarming moet geleidelijk en progressief gebeuren, maar dan wel zo dat de spier- en lichaamstemperatuur toeneemt zonder dat er vermoeidheid optreedt of er energiereserves worden aangesproken. Zorg voor voldoende afwisseling in de opwarming. Wees creatief en zoek regelmatig nieuwe oefeningen. Na een opwarming mag niet langer dan 5 à 10 minuten worden gewacht met het vervolg van de training of de wedstrijd, anders gaat het effect van de opwarming verloren.

0 reacties op “Warming up

Plaats een reactie


*