Latest Blogposts

De kracht van positieve versterking

Denk je dat de mensen van het dolfinarium de oceaan op gingen, een hoepel uit de boot hielden en magische dolfijnen vonden die er enthousiast door sprongen?

Natuurlijk niet. Dolfijnen worden getraind om dit de doen.

Paarden kunnen ook niet automatisch op vraag van de ruiter de travers of de levade, dat moet ook aangeleerd worden.

Hoe traint men dolfijnen

De mensen van het dolfinarium vangen een dolfijn, brengen het in het waterbassin en hangen een hoepel in de hater.

De dolfijn zwemt er door en krijgt een vis.

Dan heffen ze de hoepel wat hoger, de dolfijn zwemt er onder door en krijgt geen vis.

De dolfijn zwemt er weer door en krijgt vis.

Dan wordt de hoepel steeds hoger gehangen, totdat hij boven het water hangt.

Spoedig springt de dolfijn uit het water door de hoepel!

De kracht van positieve versterking

Door positieve versterking (vis) verandert de dolfijn zijn gedrag.

Hij werd niet gestraft als hij niet door de hoepel ging, dat gedrag werd genegeerd (geen vis).

Hij werd alleen beloond (met vis) als hij gewenst gedrag vertoonde .

Ook paarden (en mensen!) kunnen hun gedrag veranderen cq nieuwe dingen aanleren door positieve versterking.

Dit werkt veel beter dan niet gewenst gedrag te bestraffen!

0 reacties op “De kracht van positieve versterking

Plaats een reactie


*