Page content

Privacy Policy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet van de Europese Unie (EU) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Het doel van de AVG is om EU-burgers controle te geven over hun persoonlijke gegevens.

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Dit privacybeleid geldt voor al uw persoonlijke informatie die we verwerken als u met ons reist, onze diensten koopt of gebruikt, onze websites bezoekt, of anderszins met ons in contact treedt.

Aangezien onze klandizie internationaal is, en onze online programma’s en producten in het Engels aangeboden worden, is ook onze privacy policy gericht op de internationale markt en daarom in het Engels verwoord.

Het privacybeleid is verder verdeeld in verschillende categorieën:

  • Wie zijn we
  • De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken
  • Hoe wij uw gegevens verzamelen
  • Voor welke doeleinden we uw gegevens gebruiken
  • Beveiliging en retentie
  • Uw rechten
  • Hoe wij op dit beleid letten

Klik HIER voor meer informatie over de verschillende categorieën van onze (Engelstalige) privacy policy >>

Kort samengevat:

Paardenbegrijpen.nl behandelt uw e-mailadressen en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk.

Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. straightnesstraining zal uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwsbrief, bij uw inschrijving voor een cursus e.d., dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om u (persoonlijke) aanbiedingen te doen of u het laatste nieuws te bezorgen, tenzij u duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de site te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

Als u producten aan ons verstrekt, bijvoorbeeld huiswerkopdrachten tijdens het Paarden Begrijpen Professional Programma, zullen deze niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Alleen na schriftelijke overeenkomst mogen deze gegevens openbaar worden gemaakt en u geeft ons daarmee het recht dat product (inclusief de door u opgegeven namen) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

Opzeggen nieuwsbrief

Onder elke mail die u van Paarden Begrijpen ontvangt kun u op een link klikken om u van de mailinglijst te laten verwijderen. U hoeft daartoe slechts te klikken op het woord  ‘Unsubscribe’ dat u onderaan elke email aantreft. Uw email-adres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd.

Wijzigen mailadres

We kunnen uw emailadres niet wijzingen ivm met de spamwetgeving. Voor het wijzigen van uw email adres dient u twee dingen te doen:

  1. U kunt u afmelden onderaan voorgaande emails die  u van ons hebt gekregen .U hoeft daartoe slechts te klikken op het woord  ‘Unsubscribe’ dat u onderaan elke email aantreft. Uw oude email-adres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd.
  2. Vervolgens kunt u rechtsboven op deze site het eBook opnieuw aanvragen met uw nieuwe emailadres.