Latest Blogposts

Dimensies van het rechtrichten

PaardenBegrijpen De natuurlijke scheefheid is een spiertechnisch probleem, dat door training van de spieren opgelost kan worden. Deze training heet ”rechtrichten”. Het eindresultaat is een rechtgericht paard.

Een rechtgericht paard:

1. is symmetrisch ontwikkeld in lijf en ledematen;

2. is symmetrisch in beweging en kan alle oefeningen zowel linksom als rechtsom gelijkmatig uitvoeren;

3. laat zich verzamelen en oprichten.

Het doel van de dressuur is het ontwikkelen van een rijkunstig evenwicht, waarbij het paard 3/5 van zijn lichaamsgewicht drag met zijn achterbenen. Alleen een rechtgericht paard laat zich zelf verzamelen en oprichten om zo de voorbenen te ontlasten.
Bij het rechtrichten wordt de ruiter de persoonlijke fitnesstrainer van zijn paard om de juiste spieren en balans te ontwikkelen. Een rechtgericht paard is op alle fronten in evenwicht:

Dimensies van het rechtrichten

1. Laterale symmetrie

Een rechtgericht paard laat zich naar twee zijdes gelijkmatig inbuigen. Qua buiging in het lichaam kan het paard dus soepel naar zowel links als rechts inbuigen.

PaardenBegrijpen

2. Horizontaal evenwicht

Het lichaamsgewicht wordt gelijkmatig verdeeld over alle vier de benen. Het zwaartepunt wordt altijd op de juiste plaats gehouden, zodat het paard altijd in balans blijft.

PaardenBegrijpen

3. Symmetrie in de voorbenen

Beide voorbenen vertonen een gelijke mate van schoudervrijheid.

PaardenBegrijpen

4. Symmetrie in de achterbenen

Beide achterbenen kunnen in gelijke mate stuwen en dragen.

PaardenBegrijpen

5. Voorhand correct voor de achterhand

Tijdens het werk houdt het paard altijd zijn voorhand goed voor de achterhand.

PaardenBegrijpen

Rechtrichten is niet hetzelfde als recht rijden. Rechtrichten is het richten van de voorhand t.o.v. de achterhand om het paard symmetrisch te ontwikkelen.

Door de schouders correct t.o.v. de achterhand te richten (bv. via schouderbinnenwaarts) en de achterhand t.o.v. de voorhand (bv. via travers) wordt het paard recht gericht.

Het eindresultaat van jarenlang rechtrichten is een paard dat kaarsrecht over de AC-lijn kan lopen.

6. Diagonaal evenwicht

Het rechtrichten voorkomt dat het paard op de binnenschouder of over de buitenschouder valt en zorgt er dus voor dat er geen diagonale verschuiving van het gewicht plaatsvindt.

PaardenBegrijpen

7. Verticaal evenwicht

Het rechtrichten zorgt ervoor dat het paard verticaal in balans blijft.

vertical-balance

8. Balans onder/bovenlijn

Het rechtrichten zorgt ervoor dat het paard zijn rug- en buikspieren correct gebruikt. Het is voor zowel de psyche als het lichaam van een paard belangrijk dat het tijdens het werk in een voorwaarts neerwaartse houding beweegt.

Dimensions of straightness training

Balans op andere niveaus

Door het rechtrichten komt het paard fysiek in balans, en dit zal ten goede komen aan de balans op mentaal, emotioneel en spiritueel vlak bij het paard.

0 reacties op “Dimensies van het rechtrichten

Plaats een reactie


*