Latest Blogposts

Kijk uit voor verkeerde veronderstellingen

Paarden worden wat we in ze zien. Hun gedrag past zich aan aan onze verwachtingen.

Onderzoek op basisschool

Een onderwijzeres van een basisschool kreeg aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe klas voor zich. Ze kreeg te horen dat:

  • Een derde van haar klas meer dan gemiddeld intelligent was.
  • Een derde zat rond het gemiddelde
  • Een derde zat onder het gemiddelde.

De klas werd opgesplitst in die afzonderlijke groepen en ze kreeg te horen welke van de kinderen in welke groep zaten. De onderwijzeres behandelde de kinderen in overeenstemming met de groepsindeling:

  • Ze besteedde extra zorg en aandacht aan de ‘’briljante’’ kinderen. Ze blonken overal in uit en namen het gevorderde materiaal snel en enthousiast op.
  • Ze had echter maar weinig vertrouwen in de vaardigheden van de ‘’langzame’’ studenten die dan ook alleen met moeite voldeden aan de minimumeisen.
  • De ‘’gemiddelde’’ leerlingen hadden geen succes maar faalden ook niet.

M.a.w. de groepen voldeden volkomen aan de verwachtingen van de onderwijzeres………. Terwijl de groepen volkomen willekeurig waren ingedeeld.

Dit onderzoek toonde aan dat

  • we mensen behandelen in overeenstemming zoals we ze zien
  • de mensen aan de verwachtingen van hun perstaties zullen voldoen als resultaat van ons gedrag.

Paarden worden wat we in ze zien

Dit is ook van toepassing op paarden! Paarden worden wat we in ze zien. Hun gedrag past zich aan aan onze verwachtingen.

Wanneer je ten onrechte denkt dat je paard dom, lui, ziek, onbetrouwbaar of een kreng is, zul je hem onbewust ruwer, ongeduldiger, afwachtender behandelen.

Het paard op zijn beurt zal aan uw verwachtingen voldoen en negatief gedrag gaan vertonen.

Wanneer je verwacht dat je paard gespannen zal zijn op een clinic, dan zul je daar naar gaan handelen. Het paard reageert dan precies zoals je verwachtte.

Benader je paard dus niet met een verkeerde veronderstelling, zoals de bovenstaande onderwijzeres!

0 reacties op “Kijk uit voor verkeerde veronderstellingen

Plaats een reactie


*