Latest Blogposts

Bang voor water

Vanwege het warme weer zweten de paarden flink als er met ze gewerkt wordt. Dat nodigt uit om de paarden na het rijden eens lekker met water af te spoelen.

Is je paard bang voor water, voor de spuitplaats of voor de tuinslang? Dan kun je je paard via habituatie aan water laten wennen.

Habituatie

Habituatie is een vorm van leren waarbij het paard herhaaldelijk wordt geconfronteerd met een prikkel en waarbij de sterkte van zijn (schrik/vlucht)reactie op deze prikkel zal afnemen. Beloning of straf spelen in principe rol bij deze vorm van leren.

De prikkel is in deze situatie:

 • Voelbaar (tactiele prikkel), door het water op zijn huid
 • Hoorbaar (auditieve prikkel), door het geklater van het water op de stenen
 • Zichtbaar (visuele prikkel), door het stromen van het water en het bewegen van de waterslang

Door herhaaldelijke blootstelling aan de prikkel raakt het paard zijn vluchtresponsen uiteindelijk kwijt, omdat het paard went aan de situatie en er gewoontevorming optreedt. Uiteindelijk reageert hij helemaal niet meer op de herhaalde prikkel, hij leert de prikkel te negeren omdat hij leert dat er niets angstigs op de prikkel volgt.

Habituatie is heel efficiënt voor een dier. Het is belangrijk dat een paard zijn gedrag leert aan te passen op de omgeving en dat hij leert om betekenisloze prikkels te negeren. Anders zou het teveel energie kosten om door het leven te gaan. Want elke overbodige schrikreactie op een betekenisloze prikkel kost energie (adrenaline produktie, hartslag omhoog, ademhaling omhoog enz.). Door habituatie leert hij dat de prikkel niet relevant is en leert het zijn vluchtreactie af.

Laten wennen aan water, de waterslang en de spuitplaats

Knip het gewenningsproces in onderdeleln:

 • Laat hem wennen aan een tuinslang.
 • Laat hem wennen aan de spuitplaats.
 • Laat hem wennen aan water uit een spons.
 • Laat hem wennen aan de spuitplaats waar al water stroomt wat niet op hem gericht is.
 • Laat hem wennen wennen aan de spuitplaats waar water over zijn voet stroomt en vervolgens andere delen van zijn lijf.

Wennen aan de tuinslang

Stappenplan

 1. Loop met de tuinslang naar hem toe, raak hem aan en loop weer weg. Herhaal dit een aantal keer, net zo lang dat het paard er niet meer gespannen van raakt. Idem met een spons met water. Als dit goed gaat kunt u de volgende dag naar de tweede stap.
 2. Leid het paard een aantal keer op de spuitplaats, om daarna meteen, op initiatief van de ruiter, weer weg te lopen, net zolang het paard geen spanning meer heeft.
 3. Een dag later kunt u weer naar de spuitplaats gaan de vorige stap herhalen. Als het paard ontspannen is kunt u een zachte waterstraal uit de slang laten lopen en met dat het water stroomt, het paard op de spuitplaats laten komen. Hiermee voorkomt u de schrik bij het paard als het water ineens gaat lopen als hij op de spuitplaats staat.
 4. Net zolang het paard op en af de spuitplaats laten lopen, totdat het paard in de gaten heeft dat het water, het geluid en de slang niet levensbedreigend zijn. Het paard is en blijft een gewoontedier, dus je kunt hem aan alles laten wennen.
 5. Dan kan de waterslang steeds dichterbij gebracht worden en steeds wordt het paard weer weggeleid van de spuitplaats om eventuele spanning via beweging af te laten vloeien. Het is belangrijk om in eerste instantie tussen ”het gevaar” en het paard in te staan, dus tussen de waterstraal en het paard.
 6. De afstand tussen de waterstraal en het paard kan steeds kleiner gemaakt worden om ten slotte een voorbeen in alle rust en kalmte af te kunnen spoelen.

Tips

 • Zet het paard bij deze training niet vast, zodat hij niet van schrikt kan gaan hangen.
 • Negeer ongewenst gedrag en beloon hem en prijs hem uitbundig als het paard stil blijft staan, rustig blijft en ander gewenst gedrag laat zien.
 • Loop vaak weer weg van ”de plek des onheils” om spanning af te laten vloeien door beweging en het paard als het ware even pauze te geven om de indrukken in zijn geest te verwerken. Als het paard gewend is kan hij langere tijd op de spuitplaats vertoeven.
 • Blijf zelf goed ademhalen om zelf geen spanning op te bouwen. Laat het probleem bij het paard en help hem vanuit ontspanning, rust en kalmte.
 • Als u het paard niet vooruit op de spuitplaats kunt krijgen, wil in zijn achteruit zetten van het paard ook wel eens helpen.

 Overige tips voor het afspuiten en afsponzen van paarden

 • Het is niet verstandig je paard onder een flinke krachtige koude waterstraal te zetten. De haarvaatjes verkrampen dan, zodat het lichaam de opgebouwde trainingswarmte en afvalstoffen moeilijk kwijt kan, waardoor spierschade kan optreden. Beter is het om het paard af te sponzen, af te spuiten met lauw water of met een zachte straal het paard met koud water af te spoelen. Begin bij de benen en spoel daarna de hals en boeg af en doe daarna de rest van het lichaam.
 • Het is niet aan te raden met koud water de rug en lendenen af te spoelen, omdat het paard als reflex deze spieren dan aanspant en kort maakt. De training heeft er juist voor gezorgd dat deze spieren lang zijn gemaakt, dus dat zou zonde van het werk zijn. Heel handig is het om de hals goed nat te maken en met het zweetmes het overtollige water over de rug te trekken zodat deze op die manier ook van zweet ontdaan wordt.

 

1 reactie op “Bang voor water

Plaats een reactie


*